کشورها

لیست کشورهای فعال

44

رشته تحصیلی

4

دانشگاه

3

مدرسه

1166

رشته تحصیلی

21

دانشگاه

1

مدرسه

38

رشته تحصیلی

3

دانشگاه

3

مدرسه

62

رشته تحصیلی

4

دانشگاه

1

مدرسه

8

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

1

مدرسه

317

رشته تحصیلی

14

دانشگاه

5

مدرسه

16

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

22

رشته تحصیلی

2

دانشگاه

0

مدرسه

3

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

31

رشته تحصیلی

3

دانشگاه

0

مدرسه

0

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

0

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

61

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

9

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

1

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

57

رشته تحصیلی

3

دانشگاه

3

مدرسه

32

رشته تحصیلی

3

دانشگاه

2

مدرسه

21

رشته تحصیلی

5

دانشگاه

0

مدرسه

67

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

1

مدرسه

1381

رشته تحصیلی

20

دانشگاه

6

مدرسه

20

رشته تحصیلی

1

دانشگاه

0

مدرسه

69

رشته تحصیلی

3

دانشگاه

0

مدرسه

0

رشته تحصیلی

2

دانشگاه

0

مدرسه

45

رشته تحصیلی

2

دانشگاه

1

مدرسه

فارسی

اطلاعات مربوط به دانشگاه ها ، مدارس یا هر مؤسسه آموزشی ممکن است در هر زمان به هر دلیلی توسط مالکین آنها تغییر کند یا بروزرسانی شود و این ممکن است با اطلاعات وب سایت ApplyMIE.com مغایرت ایجاد نماید. بدینوسیله اعلام میگردد اطلاعات موجود در این وب سایت بروزترین اطلاعات موجود بوده ولی به هر نحو ممکن است مغایرتهایی با سایت های اصلی مراکز و موسسات آموزشی داشته باشد. مسیولیت بررسی نهایی اطلاعات در هر مرحله بعهده کاربر می باشد

راهنمای کاربران

1 ) در صورتی که میخواهید شرایط اخذ پذیرش و رشته های مختلف مدارس را بررسی کنید به لینک زیر مراجعه کنید:

2 ) در صورت نیاز به استفاده از ویدیو راهنمای استفاده از وب سایت روی این لینک کلیک کنید:

3 ) همچنین می توانید با رزرو وقت مشاوره آنلاین و رایگان از مشاورین ما راهنمایی دریافت کنید.

1 ) در صورتی که میخواهید شرایط اخذ پذیرش و رشته های مختلف دانشگاه ها را بررسی کنید به لینک زیر مراجعه کنید:

2 ) در صورت نیاز به استفاده از ویدیو راهنمای استفاده از وب سایت روی این لینک کلیک کنید:

3 ) همچنین می توانید با رزرو وقت مشاوره آنلاین و رایگان از مشاورین ما راهنمایی دریافت کنید.